Úc Dating Site - Meet & Chat Singles in Australia - Vietnam Dating

User
Username:
Thyle
Gender:
Woman
Age:
42
Location:
Brisbane, Queensland, Australia
Looking for:

Nhân hậu , co tâm , vó tầm ...chân thật .. trân trọng gia đinh ...

User
Username:
Rkdl
Gender:
Man
Age:
49
Location:
Sydney, New South Wales, Australia
Looking for:

A woman who is sincere,honest,I don't.care how she looks but loyalty are more ok moortant to me and I am ready to give both in a relationship

User
Username:
Lamuyen97
Gender:
Woman
Age:
23
Location:
Brisbane, Queensland, Australia
Looking for:

Một người yêu, người bạn và người chồng tương lai.
Cao ít nhất 170cm

User
Username:
NguyễnHồngQuang
Gender:
Man
Age:
37
Location:
Melbourne, Victoria, Australia
Looking for:

Tôi không còn trẻ nên tôi chỉ cần 1 người phụ nữ để cùng tôi xây dựng một gia đình mới trong tương lai.

User
Username:
Nati
Gender:
Woman
Age:
38
Location:
Bendigo, Victoria, Australia
Looking for:

Tim người dan ong tốt .biet trôn trong người phu nữ .vui ve .ko cần điều kien kinh te .chỉ can chung thuy thật tha

User
Username:
Nguyen00912
Gender:
Man
Age:
50
Location:
Brisbane, Queensland, Australia
Looking for:

Anh want to find woman happy to receive Anh children as her own kids, Anh will love her kids the same way Anh love mine, that is more important to Anh, a woman respect and kind heart

User
Username:
hnnguyen99
Gender:
Man
Age:
48
Location:
Fairfield, New South Wales, Australia
Looking for:

A woman who has lived in Australia before. She's pretty, kind and clever.

User
Username:
ablaak
Gender:
Woman
Age:
32
Location:
West Island, Cocos Islands, Australia
Looking for:

I am a lovely girl. I am here to meet and make new friends,

User
Username:
iwantlov14
Gender:
Woman
Age:
38
Location:
Berry Springs, Northern Territory, Australia
Looking for:

tôi ở đây để gặp những người bạn mới, hãy viết thư cho tôi để biết thêm thông tin về tôi

User
Username:
Troyster
Gender:
Man
Age:
52
Location:
Lightning Ridge, New South Wales, Australia
Looking for:

Quiet calm women to share life with, look after each other to become one in a sense and work as a team to achieve our desires

User
Username:
HungTran83
Gender:
Man
Age:
37
Location:
South Melbourne, Victoria, Australia
Looking for:

Tốt bụng, vui vẻ, nhân hậu và lãng mạn
Không quan trọng tuổi tác, nghề nghiệp, quá khứ

User
Username:
matt1969
Gender:
Man
Age:
52
Location:
Melbourne, Victoria, Australia
Looking for:

I am looking for a lady with similar qualities and if everything goes smoothly we can take it to the next level.
If I am your man please email me via mattsmith1969@gmail.com

User
Username:
Hoabui992
Gender:
Woman
Age:
28
Location:
Colebrook, Tasmania, Australia
Looking for:

Phải lớn tuổi hơn mình .và chính chắng biết lo làm ăn và biet chăm lo yêu thương vk con..sống ở nước ngoài nhưng mà la nguoi việt..có công việt ổn định .gia đình đoàn kết biet yêu thuong lẫn nhau

User
Username:
thujennifer
Gender:
Woman
Age:
44
Location:
Footscray, Victoria, Australia
Looking for:

caring man want to have a family life generous age between 40 to 55 one or two children is ok if living in australia is better or in the us or canada or vietnam is ok ready to start having a family

User
Username:
tomrashford
Gender:
Man
Age:
66
Location:
Sydney, New South Wales, Australia
Looking for:

I am looking for a nice, supportive, honest and kind person, that can communicate effectively.

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany