Mỹ Dating Site - Meet & Chat Singles in United States - Vietnam Dating

User
Username:
Dave_Herbert
Gender:
Man
Age:
62
Location:
Fayetteville, North Carolina, United States
Looking for:

I want to feel true love and happiness, share everything I have based on Love, Trust & Understanding.

User
Username:
Kennyng15
Gender:
Man
Age:
64
Location:
Tampa, Florida, United States
Looking for:

a simple and an understanding partner who knows what they want.

User
Username:
ThanhQ
Gender:
Man
Age:
47
Location:
Stafford, Texas, United States
Looking for:

Môi trường online có nhiều cạm bẫy lừa tiền; nếu bạn tin mình chân thành và mong muốn xây dựng một mỗi quan hệ nghiêm túc, thì mong sẽ không đề cập nhờ hỗ trợ tiền bạc, dù bạn có đã đẩy sự giao tiếp gần gũi đến mức độ nào.

User
Username:
samtran1988
Gender:
Woman
Age:
35
Location:
Cocoa, Florida, United States
Looking for:

be respect . No lie . be honest all the time with me . Can caring be all the time . please . Thank you

User
Username:
Ngo10
Gender:
Woman
Age:
52
Location:
Daytona Beach, Florida, United States
Looking for:

Tôi cần tìm một người nam nhân có đạo đức, biết thương yêu mái ấm gia đình, biết chăm lo cho sức khỏe bản thân.
(Nếu là người không may vợ đã qua đời thì Tôi sẽ đồng cảm hơn )đây là những lời chân thành xin đừng đùa giỡn, cảm ơn.

User
Username:
Brianhu710
Gender:
Man
Age:
61
Location:
Jackson, Mississippi, United States
Looking for:

God fearing woman that we can both spend the rest of our life together

User
Username:
richard19682
Gender:
Man
Age:
54
Location:
Dallas, Texas, United States
Looking for:

i need a woman that will always happy with me and also people around me

User
Username:
favoursankoh215
Gender:
Woman
Age:
23
Location:
New York, New York, United States
Looking for:

Hello
my Name is edna dodo
I have something to tell you
please contact me by email)
ednadodo3@gmail.com

User
Username:
lana46
Gender:
Woman
Age:
47
Location:
Leesburg, Virginia, United States
Looking for:

ban nam hiền lành, chân thành và nghiêm túc trong tình cảm.

User
Username:
Mrthanh12
Gender:
Man
Age:
36
Location:
Houston-TX, Texas, United States
Looking for:

Mình muốn tìm một bạn nư nghiem túc trong tình cảm có lối sống tư duy mổ.mt người biết chia sẻ và lăng nghe

User
Username:
HanaChrlette001
Gender:
Woman
Age:
37
Location:
Los Angeles, California, United States
Looking for:

Tall Romantic wealthy invisible I want a man who would be honest in his doings

User
Username:
dawisnguyen058
Gender:
Man
Age:
56
Location:
Inglewood, California, United States
Looking for:

Responsible loving woman who understand life and who will can grow old together

User
Username:
Sarhtp18
Gender:
Woman
Age:
37
Location:
Austin, Texas, United States
Looking for:

Caring , Loving , Understanding partner who values and cherish relationship. A man who is really ready to work hard in our relationship to build a beautiful family together . You can easily text me on Five one two three six three (3166 ) I look forward to tell you more about me through iMessage

User
Username:
ThansGod
Gender:
Man
Age:
51
Location:
Abbeville, Alabama, United States
Looking for:

I am here looking for a serious and a real woman to have a serious and a long term relationship with, sweet woman to build a happy and a peaceful home with..

User
Username:
Dung58
Gender:
Woman
Age:
63
Location:
Anaheim, California, United States
Looking for:

Tot bung , Chung Thuy , hien lanh , Ko uong ruou Ko thuoc la . Biet Thuong yeu va sieng nang , cv on Dinh . Khong phan biet giau ngheo , boi vi Toi ngheo Nhung Toi co tam long luong Thien . Can tim Nguoi tot bung , khong lua doi .

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany