Đức Dating Site - Meet & Chat Singles in Germany - Vietnam Dating

User
Username:
Irfan
Gender:
Man
Age:
28
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Ich suche für mich ein nett Vitnam Frau für ganz leben.

User
Username:
CaNgo2021
Gender:
Man
Age:
58
Location:
Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany
Looking for:

tìm phụ nữ trên 40 tuổi đang sống ở Đức, không xoe xua tính tình nhu mì

User
Username:
Lucas098
Gender:
Man
Age:
43
Location:
Aham, Bayern, Germany
Looking for:

I’m searching for an honest, loving, caring, easygoing, understanding and trustworthy man

User
Username:
DMh
Gender:
Woman
Age:
49
Location:
Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
Looking for:

Hien lanh Chan thanh biet Chia Se Bubi dua , khong ra Truong

User
Username:
Vanlap54
Gender:
Man
Age:
56
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Tu 30 den 50 tuoi.song Tai Duc..là người Việt nam.biet tôn trọng và yêu thương.hien lành giản di

User
Username:
Buoi68
Gender:
Woman
Age:
54
Location:
Leipzig, Sachsen, Germany
Looking for:

Hài hước Vui vẻ , thân thiện và chung thuỷ ,
Khoẻ mạnh , nếu đủ duyên xẽ cùng nhau đi nốt đoạn đường

User
Username:
phuong11
Gender:
Man
Age:
39
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

con gai.....................................................

User
Username:
Hoanghugo1
Gender:
Man
Age:
35
Location:
Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany
Looking for:

Tìm người yêu, xin vui lòng liên hệ với anh qua số zalo 0049 152 040 81 461

User
Username:
michelngo
Gender:
Man
Age:
35
Location:
Hamburg, Hamburg, Germany
Looking for:

1 ng phu nu mot moi tinh lau dài, ben nhau xay dung gia dinh hanh phuc

User
Username:
Nhovehanoi
Gender:
Man
Age:
51
Location:
Albstadt, Baden-Württemberg, Germany
Looking for:

Người con gái Việt nam, không vướng bận gia đình. Tính tình yêu thương chung thủy

User
Username:
tuoidoi24
Gender:
Man
Age:
24
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

.Tìm các bạn nữ tuổi từ 18 đến 23 {SN 1999 đến 2003} đang sống trên nước Đức hoặc các bạn nữ đang du học tại Đức { yêu tiên các bạn nữ đang là sinh viên muốn tới thăm và tìm hiểu về gia đình mình cũng như thực tế con người của mình ... Mình và gia đình có nhã ý tài trợ toàn phần chi phí đi lại...{{ trong trường hợp các bạn ko sống trên nước Đức mong muốn các bạn sử dụng được tiếng Anh }}

Finden Sie Mädchen im Alter von 18 bis 23 Jahren {SN 1999 bis 2003}, die in Deutschland leben, oder Mädchen, die in Deutschland studieren { lieben Sie die Studentinnen, die ihre Familien besuchen und etwas über ihre Familien sowie die Realität erfahren möchten, wer sie sind ... Meine Familie und ich haben die Höflichkeit, die Reisekosten vollständig zu finanzieren ... {{Falls Sie nicht in Deutschland leben, möchten Sie, dass Sie Englisch verwenden können}}

.Find girls aged 18 to 23 {SN 1999 to 2003} living in Germany or girls studying in Germany { love the female students who want to visit and learn about their families as well as the reality of who they are ... My family and I have the courtesy of fully funding for travel expenses... {{in case you do not live in Germany expect you to be able to use English}} .

User
Username:
Merkel1692
Gender:
Man
Age:
56
Location:
Hamburg, Hamburg, Germany
Looking for:

A life partner, a good and caring wife, a woman who put's family first before other things.

User
Username:
boy98
Gender:
Man
Age:
24
Location:
Hamburg, Hamburg, Germany
Looking for:

tim ban gai Sinh nam :1999 & 2000 dang dinh cu tai Germany hoac dang du hoc

User
Username:
mx111
Gender:
Man
Age:
53
Location:
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany
Looking for:

Khong quan trong ve hinh thuc, tuoi tac,tai chinh, cai quan trong la hieu nhau

User
Username:
Tranhuongmai240681
Gender:
Woman
Age:
42
Location:
Dessau, Sachsen-Anhalt, Germany
Looking for:

Tôi cần tìm người luôn luôn biết chia sẻ,hiểu biết và tôn trọng

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany