Hanover Dating Site - Meet & Chat Singles in Germany - Vietnam Dating

These are Vietnamese women and single men who recently logged in or registered at this Vietnam dating site resided in Hanover of Germany. To view and chat online singles at Hanover, please click on each profile below and send them a message. If you have not signed up yet then please click on Sign up button above.

User
Username:
kevin1963
Gender:
Man
Age:
53
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Can Tim ban gai Hien song biet Ton trong lan nhau

User
Username:
LuisNguyen1425
Gender:
Man
Age:
29
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Cần tìm người gần nơi ở. Kinh tế ổn định và có ý định xây dựng gia đình ....

User
Username:
tuoidoi24
Gender:
Man
Age:
24
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

.Tìm các bạn nữ tuổi từ 18 đến 23 {SN 1999 đến 2003} đang sống trên nước Đức hoặc các bạn nữ đang du học tại Đức { yêu tiên các bạn nữ đang là sinh viên muốn tới thăm và tìm hiểu về gia đình mình cũng như thực tế con người của mình ... Mình và gia đình có nhã ý tài trợ toàn phần chi phí đi lại...{{ trong trường hợp các bạn ko sống trên nước Đức mong muốn các bạn sử dụng được tiếng Anh }}

Finden Sie Mädchen im Alter von 18 bis 23 Jahren {SN 1999 bis 2003}, die in Deutschland leben, oder Mädchen, die in Deutschland studieren { lieben Sie die Studentinnen, die ihre Familien besuchen und etwas über ihre Familien sowie die Realität erfahren möchten, wer sie sind ... Meine Familie und ich haben die Höflichkeit, die Reisekosten vollständig zu finanzieren ... {{Falls Sie nicht in Deutschland leben, möchten Sie, dass Sie Englisch verwenden können}}

.Find girls aged 18 to 23 {SN 1999 to 2003} living in Germany or girls studying in Germany { love the female students who want to visit and learn about their families as well as the reality of who they are ... My family and I have the courtesy of fully funding for travel expenses... {{in case you do not live in Germany expect you to be able to use English}} .

User
Username:
Chieutim65
Gender:
Woman
Age:
65
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Tính tình vui vẻ .biết tôn trọng người khác.Tế nhị. Biết chia sẻ vui buồn .hòa đồng. Không keo kiệt. Ko hút thuốc. Ko bia rượu
.

User
Username:
lqt2005
Gender:
Man
Age:
70
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Phu nử lớn tuổi ,biết chăm sóc gd ,sống có đạo đức,,biết rộng lượng khoan dung hay giúp đở người khác

User
Username:
trong_do69
Gender:
Man
Age:
52
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

nguoi can tim thi chua biet la se nhu the nao , nhung ma thoi gian se co dap so roi moi biet duoc .

User
Username:
A_Dung
Gender:
Man
Age:
52
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Khong co su rang bioc con cai, noi chuyen lich du nha nhan, nhin de coi, thong minh

User
Username:
Thu1818
Gender:
Man
Age:
56
Location:
Hanover, Niedersachsen, Germany
Looking for:

Tìm bạn gái tuổi từ 35 -45 dịu dàng nhẹ nhàng .(Chỉ tìm người đang ở Đức)

User
Username:
ngocbebi
Gender:
Woman
Location:
Hanover, Germany
Looking for:

loving, honest ,mature

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany