Berlin Dating Site - Meet & Chat Singles in Germany - Vietnam Dating

These are Vietnamese women and single men who recently logged in or registered at this Vietnam dating site resided in Berlin of Germany. To view and chat online singles at Berlin, please click on each profile below and send them a message. If you have not signed up yet then please click on Sign up button above.

User
Username:
BoyVoHinh
Gender:
Man
Age:
40
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Hợp nhau, mong muốn tìm được người có chung sở thích và tính cách

User
Username:
maudon85
Gender:
Woman
Age:
36
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Cần tìm người chững chạc, chín chắn. Biết dỗ dành người yêu, biết pha trò cho người yêu vui . Tìm người sống tình cảm như mình

User
Username:
Muhammad
Gender:
Man
Age:
45
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Lovable person with a good sense of humor, someone that knows how to take jokes and laugh over it

User
Username:
Nunez
Gender:
Man
Age:
41
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Life partner with good heart God fearing caring lovely romantics humble, someone who I'll love and do my best for her

User
Username:
Tui (Inactive)
User
Username:
Nguyen1967
Gender:
Man
Age:
54
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Tìm một bạn nữ người Việt sống ở Đức
Người phụ nữ vui vẻ hoà đồng, ít hơn vài tuổi thôi
Đồng hương thì quá hay
Nếu gặp bạn nào đang kinh doanh nhà hàng thì quá hợp.

User
Username:
Michael80999
Gender:
Man
Age:
52
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

I enjoy going to the beach, love the ocean and mountain view Enjoy some Travel and weekend trips. Movies and dinners with a nice glass of wine.Going to concerts or comedy clubs and more. Clouding at home to a good movie,I also like to go to the races as well. walks in a nice park followed by a picnic.

User
Username:
AnnaB1
Gender:
Woman
Age:
29
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

A serious, honest, caring, Loyal and trustworthy man

User
Username:
Morko
Gender:
Man
Age:
60
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Honest and caring woman a woman that will like to be happy and make me happy too

User
Username:
Chinoso
Gender:
Man
Age:
40
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Am looking for life partner, who help me build a better future together, a lovely woman that will love me forever.

User
Username:
Müller
Gender:
Man
Age:
42
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Looking for a life partner... Successful, thoughtful and caring heart

User
Username:
milanbarot
Gender:
Man
Age:
33
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

con gái
xinh vừa vừa là được rồi,
lo việc nhà là được rồi.

User
Username:
Crocus
Gender:
Woman
Age:
59
Location:
Berlin, Berlin, Germany
Looking for:

Một người đàn ông châu Á, già hơn tôi vài tuổi, không thuốc lá rượu bia cờ bạc, không đam mê sắc dục. Làm việc tích cực, chăm chỉ để về già có thể chu du năm châu bốn bể.

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany