Alliston Dating Site - Meet & Chat Singles in Canada - Vietnam Dating

These are Vietnamese women and single men who recently logged in or registered at this Vietnam dating site resided in Alliston of Canada. To view and chat online singles at Alliston, please click on each profile below and send them a message. If you have not signed up yet then please click on Sign up button above.

User
Username:
Jeffreynguyen1973
Gender:
Man
Age:
49
Location:
Alliston, Ontario, Canada
Looking for:

Anh tìm kiếm những người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương chăm sóc và hy sinh cho gia đình, anh sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy vì cô ấy là người anh như máu và xương của anh, đó là để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình vì đạt được mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống.

User
Username:
edmond44
Gender:
Man
Age:
49
Location:
Alliston, Ontario, Canada
Looking for:

My Hobbies are reading newspapers, watching tv, listening to music, Sport, Swimming, Traveling, I am a Christian.

User
Username:
Jay041
Gender:
Man
Age:
53
Location:
Alliston, Ontario, Canada
Looking for:

Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài sẽ dẫn đến hôn nhân một phụ nữ việt nam tốt với trái tim rộng mở và sự hiểu biết yêu và hiểu tầm quan trọng của gia đình cũng muốn sự bên nhau của nhau và xây dựng một cuộc sống tình yêu đẹp

User
Username:
MinhBarry384
Gender:
Woman
Age:
46
Location:
Alliston, Ontario, Canada
Looking for:

I'm a responsible and simple man who like live a private life and a hard working man who also taking good care of my wonderful daughter

💖Contact 💜About 💚Terms & conditions 💛Privacy policy 💝Blog 💙UPGRADE
💕Vietsingle.us - Vietnamese Dating Site & Singles
💖Vietnam-VN 💗America-US 💙Australia 💘Canada 💜United Kingdom-UK 💚France 💛Germany